top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐOÀN TNCS HCM – HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV – ĐHQG-HCM                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         BCH KHOA ĐÔNG PHƯƠNG HỌC                                             

 

Số:   01/ĐTN-HSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2021

 

 

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

DỊCH VỤ ỨNG DỤNG – WEBISTE ORIENART

 

I. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN

          1. Về OrienArt

          OrienArt là một dự án được Đoàn Hội khoa Đông phương học kết hợp cùng với các đơn vị thứ 3 nhằm tạo nên một không gian trải nghiệm, thưởng thức, học hỏi và phát triển nghệ thuật. Website chú trọng đến 2 yếu tố chính, lan toả và phát triển văn hoá thưởng thức và chia sẻ kiến thức về truyền thông sáng tạo và nghệ thuật.

          Đội ngũ OrienArt hy vọng website sẽ là một không gian bổ ích giúp các bạn thanh niên - sinh viên có thể trải nghiệm, tham khảo, học hỏi và phát triển trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.

          2. Danh mục của OrienArt

          2.1. Có mặt trên cả 2 nền tảng

- Orien Feed: Trang chủ của OrienArt, tổng hợp tất cả các thông báo của trang web và một số danh mục có tính năng tương tác trong OrienArt;

- Orien Blog: Tổng hợp các bài viết liên quan đến các kỹ năng cần thiết, văn hoá thưởng thức và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, chỉ có những người được chỉ định viết bài mới có thể đăng bài tại danh mục này;

- Orien Forum: Tổng hợp các bài viết, thắc mắc, câu hỏi, khung thảo luận với mọi vấn đề mà sinh viên quan tâm, Orien Forum cho phép tất cả các thành viên viết bài, đặt câu hỏi, bình luận, tương tác, đặt chủ đề thảo luận ở mọi vấn đề khác nhau miễn nội dung không vi phạm điều khoản sử dụng và tiêu chuẩn cộng đồng của OrienArt;

- Orien Moments: Không gian chia sẻ hình ảnh, video và âm nhạc. Thành viên có thể đăng tải lên danh mục, tương tác, bình luận, chia sẻ một cách tự do miễn nội dung không vi phạm điều khoản sử dụng và tiêu chuẩn cộng đồng của OrienArt;

- Orien Events: Tổng hợp các hoạt động sắp và đang diễn ra, thông báo và trình bày tóm tắt nội dung sự kiện, các mốc thời gian của sự kiện, khách mời tham gia và tạo ra không gian thảo luận, đặt câu hỏi kết hợp thông báo tham gia, có mặt hoặc vắng mặt tại các sự kiện;

- Orien Groups: Không gian những nhóm cộng đồng tại OrienArt. Thành viên có thể tạo, chỉnh sửa, phát triển, tương tác, bình luận, chia sẻ và lên nội dung cho nhóm cộng đồng mình tham gia nhưng phải tuân thủ theo những điều khoản sử dụng và tiêu chuẩn cộng đồng của OrienArt.

         

          2.2.Chỉ có mặt tại nền tảng website:

- Thư viện Vector: Tổng hợp các tài nguyên, file thiết kế từ quá trình công tác Đoàn Hội;

- Giới thiệu: Tổng hợp các thông tin về dự án, về Đoàn Hội Đông phương học và những thông tin liên quan;

- Tìm kiếm: Tìm kiếm tất cả các nội dung có trên OrienArt như bài viết, diễn đàn, hình ảnh, video, các danh mục và thành viên.

          2.3.Chỉ có mặt tại nền tảng ứng dụng:

- Orien Buy: Danh mục trình bày sản phẩm, đặt hàng và xác nhận đơn hàng của OrienArt;

- Orien Members: Tổng hợp thông tin của các thành viên tham gia OrienArt;

- Orien Meet: Không gian tạo các thử thách, bài tập kỹ năng cho các thành viên tham gia OrienArt.

          3. Cách thức tham gia

- Đối với Website OrienArt, người dùng có thể truy cập mà không cần phải đăng nhập qua đường link https://orienart.wixsite.com/trangchu. Đối với các tính năng như đăng bài, chia sẻ hình ảnh, tương tác các nhóm cộng đồng… Hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập tài khoản để có thể sự dụng toàn bộ tính năng;

- Đối với ứng dụng OrienArt hoặc ứng dụng Space (đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS), người dùng cần nhập mã giới thiệu và đăng ký tài khoản để có thể truy cập và sử dụng ứng dụng.

Link truy cập ứng dụng Wix Space trên App Store Việt Nam: https://apps.apple.com/vn/app/spaces-follow-businesses/id1099748482

Mã giới thiệu truy cập vào ứng dụng OrienArt: VVQVYP

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP – SỬ DỤNG ORIENART

ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC CHUNG

          Trước khi đăng ký tài khoản để sử dụng dịch vụ trên OrienArt  (“Dịch vụ”), bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Điều khoản Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch vụ Ứng dụng – Website OrienArt này (sau đây gọi tắt là “Thỏa thuận”) thông qua việc hoàn thành việc đăng ký tài khoản OrienArt . Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, kể từ thời điểm bạn sử dụng Dịch vụ lần đầu tiên.

          Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi Đoàn Hội Đông phương học – Đội ngũ OrienArt (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “Đội ngũ OrienArt”), bạn cam kết rằng bạn có đủ tuổi theo luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc, và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận Dịch vụ theo pháp luật Việt Nam, hoặc bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận này.

          Tất cả các giao tiếp, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Thông tin"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, trước tiên thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Thông tin đó. Chúng tôi sẽ được quyền kiểm duyệt nội dung Thông tin được chia sẻ cũng như có cơ chể phát hiện và xử lý vi phạm đối với những Thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp trên Dịch vụ OrienArt theo quy định của pháp luật Việt Nam;

          Bạn có thể chia sẻ Thông tin hợp lệ và hợp pháp dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc chia sẻ. Chúng tôi không đại diện, xác nhận hay cam đoan tính trung thực, chính xác của các Thông tin được chia sẻ.

          Đối với Thông tin được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ như ảnh và video (“Thông tin SHTT”), bạn cấp riêng cho chúng tôi quyền sau: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi Thông tin SHTT mà bạn đăng lên (“Giấy phép SHTT”). Giấy phép SHTT này hết hiệu lực khi bạn xóa Thông tin SHTT hoặc tài khoản, trừ khi Thông tin của bạn đã được chính bạn chia sẻ với người khác và những người này chưa xóa Thông tin đó trên OrienArt.

          Khi chia sẻ Thông tin lên OrienArt, bạn đồng ý cấp cho chúng tôi quyền sử dụng và chia sẻ Thông tin đó lên các nền tảng khác của hệ sinh thái OrienArt thuộc quyền quản lý của chúng tôi hoặc các phương tiện thông tin đại chúng.